n w    w w w w

Gmina Budziszewice - Gminny Serwis Informacyjny - Ogłoszenia
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 18 czerwca 2013 07:19

Plakat Cristiada

 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 12 czerwca 2013 09:47

zaproszenie na mecz w dniu 16 czerwca 2013 r.

 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 12 czerwca 2013 09:35

ZAPROSZENIE

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza pozostających bez zatrudnienia absolwentów uczelni wyższych z terenu województwa łódzkiego do udziału w projekcie:

PoMoc - aktywizacja zawodowa absolwentów studiów wyższych poprzez adaptację portugalskiego modelu coachingu w województwie łódzkim.

 

Uczestnikom projektu oferujemy:

- udział w sesjach coachingu grupowego i indywidualnego

- trzymiesięczne płatne praktyki zawodowe

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !!!

Udział w projekcie jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki).

Szczegółowe informacje oraz dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie internetowej projektu: http://www.frp.lodz.pl/pmc/rekrutacja.php?id=absolwenci.


Kontakt:

Łukasz Kielan

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

90-103 Łódź, ul. Piotrkowska 86

tel. 42 630 36 67

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 11 czerwca 2013 06:59

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu

OSTRZEŻENIE Nr 37

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1, Burze z gradem/1

Obszar: województwo łódzkie

Ważność: od godz. 07:00 dnia 11.06.2013 do godz. 18:00 dnia 11.06.2013

Przebieg: Miejscami występują i nadal przewiduje się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym. Miejscami, w ciągu dnia, wystąpią również burze, lokalnie z opadami gradu. Prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 30 mm, miejscami do 40 mm. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: Intensywne opady deszczu 80%, Burze z gradem 80%

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk: Piotr Szewczak

Godzina i data wydania: godz. 06:24 dnia 11.06.2013

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
poniedziałek, 03 czerwca 2013 12:07

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych


Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu
Obszar: Województwo łódzkie

Prognoza na trzy doby

Ważność: od godz. 07:30 dnia 03.06.2013 do godz. 07:30 dnia 06.06.2013
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze/1
Orientacyjny przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą od 5 do 15 mm, lokalnie od 20 do 25 mm. Lokalnie możliwy grad. Wiatr osiągnie w porywach od 70 do 80 km/h.

Uwagi: Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest informacją orientacyjną.

Więcej…
 
Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
poniedziałek, 03 czerwca 2013 10:48

zaproszenie

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 31 maja 2013 10:28

WFOŚiGW

Zadanie: „ Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi – kolektor S-5, S-6 w miejscowości Budziszewice ( ul. Brzezińska ) -  

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania:

-  108.605,00 zł netto

-  133.584,15 zł brutto

Dofinansowanie ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  w  kwocie  78.969,00 zł - w formie pożyczki.

Opis zakresu projektu:

- budowa kolektora sanitarnego o długości 380 m,

- budowa kanału bocznego  o długości 32,10 m  ,

- studnie kanalizacyjne przelotowe szt. 4.

link do strony www.wfosigw.lodz.pl 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 24 maja 2013 07:52

Wójt Gminy Budziszewice ogłasza II przerg
na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Budziszewice
ul. Sadowa, Gmina Budziszewice, pow. tomaszowski, woj. łódzkie

Forma przetargu: ustny nieograniczony

Treść ogłoszenia w formacie PDF

 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
czwartek, 23 maja 2013 12:22

Informacja o programach zdrowotnych

 

           Informujemy, że w 2013 roku Samorząd Województwa Łódzkiego finansuje realizację 8 programów zdrowotnych i 2 akcji profilaktycznych, adresowanych do mieszkańców województwa łódzkiego. Podejmowane działania kierowane są do różnych grup wiekowych i dotyczą wielu problemów zdrowotnych.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich programów wraz ze wskazaniem realizatorów są dostępne na stronie internetowej www.profilaktyka.lodzkie.pl w zakładce „wojewódzkie programy zdrowotne”.

Aby wziąć udział w Programach wystarczy zapisać się na wizytę w odpowiednich placówkach. Badania wykonywane są bezpłatnie. Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
czwartek, 16 maja 2013 13:18

Informacja o wejściu w życie zmian

dotyczących wykonywania obowiązku meldunkowego

 

W dniu 31 grudnia 2012r. na mocy ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. z 2012r., poz. 1407/ wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego obejmujących m.in.:

- zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli Unii Europejskiej, obywateli państw EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy,

- likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów,

- likwidację obowiązku właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy weryfikowania wypełnienia obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników,

- wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu,

- wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika,

- wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z czterech do trzydziestu dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli  Unii Europejskiej, obywateli państw EFTA  - stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego,

- odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym  oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego,

- wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z trzech do sześciu miesięcy.

Aktualnie obowiązujące przepisy nie przewidują, aby w zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się, czynności zgłoszenia danych mógł dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba.

Więcej informacji widnieje w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.budziszewice.net, zakładka ,,Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy” – stanowisko ds. obywatelskich i obronnych. Urząd Stanu Cywilnego.

 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
czwartek, 02 maja 2013 07:25

zaproszenie na 26 maja 2013 r.

 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 17 kwietnia 2013 08:49

Konkurs Poetycki
to, co mi w duszy gra

Celem konkursu jest promocja potencjału twórczego mieszkańców gmin oraz integracja środowisk twórczych.

Czytaj więcej na temat konkursu

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 02 kwietnia 2013 11:48

Łódź, dnia 28 marca 2013 r.

KOMUNIKAT

Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

w sprawie wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących

przeciwko wściekliźnie

na terenie województwa łódzkiego.

Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii działając na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U . nr 142, poz, 1509) informuje, że na terenie województwa łódzkiego w okresie pomiędzy 12 i 19 kwietnia 2013r. zostanie przeprowadzona wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Szczepienia obejmą cały teren województwa łódzkiego z wyłączeniem obszarów zabudowanych i akwenów wodnych. Szczepienie będzie wykonane metodą, zrzutów z samolotów doustnej szczepionki zatopionej we wnętrzu przynęty-mieszance pokarmowej w kształcie kostek, koloru zielono-brunatnego, o wymiarach 4 cm x 4 cm x 1 cm, o zapachu rybnym, w ilości 20 dawek na 1 km2. Zwracam się do Państwa z prośbą o pozostawienie szczepionki w miejscu wyłożenia, jak również informuję, że szczepionka nie może być konsumowana przez ludzi.

Wścieklizna jest śmiertelną chorobą zakaźną o ostrym przebiegu. Wywołuje ją wirus atakujący ośrodkowy układ nerwowy ssaków. Źródłem zakażenia są chore na wściekliznę zwierzęta dzikie oraz domowe.

Jednocześnie przypominam o przestrzeganiu obowiązku corocznego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.

Przedmiotowa informacja winna być przekazana dzieciom przez ich rodziców bądź opiekunów. W okresie trzech tygodni od daty wyłożenia szczepionki należy zachować spokój i ograniczyć, w miarę możliwości, przebywanie w kompleksach leśnych województwa łódzkiego osób oraz zwierząt towarzyszących człowiekowi.

Wszelkie dodatkowe informacje w w/w sprawie można uzyskać w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Lodzi pod numerami telefonów: (42) 635-14-00, (42) 635-14-01 lub (42) 635-14-09 lub w każdym powiatowym inspektoracie weterynarii na terenie woj. łódzkiego.

Łódzki Wojewódzki
Lekarz Weterynarii
Roman Owecki

 
Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 22 marca 2013 12:54

                                                                                                                   Budziszewice, dnia 22 marca 2013 roku

RADA GMINY BUDZISZEWICE

                                                                                                                   MIESZKAŃCY GMINY

                                                                                                                  

Zapraszam na XXII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Budziszewice, która odbędzie się w dniu 27 marca 2013 roku /środa/ o godzinie 13,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy.


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany budżetu gminy Budziszewice na 2013 rok,

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice,

3) udzielenia pomocy finansowej Gminie Inowłódz.

5. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla gminy Budziszewice za 2012 rok.

6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2012.

7. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad.

                                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                            (-) Piotr Jagiełło

 
Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
czwartek, 21 marca 2013 08:35

WAŻNA INFORMACJA DLA

MIESZKAŃCÓW GMINY BUDZISZEWICE

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmieniają się dotychczasowe zasady odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Od 1 lipca 2013r. obowiązek odbierania  odpadów komunalnych przejmie Gmina Budziszewice. W związku z powyższym w tym tygodniu ruszy kampania informacyjna w tym zakresie.

Do końca czerwca 2013r. gmina wyłoni w konkurencyjnym przetargu firmę, która będzie odbierać odpady od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych powinni z odpowiednim wyprzedzeniem (termin wskazany w umowie) wypowiedzieć aktualną umowę z firmą wywozową, aby uniknąć podwójnej opłaty od 1 lipca 2013r. tj. zarówno:

- firmie wywozowej na podstawie niewypowiedzianej umowy,

- Gminie na podstawie złożonej deklaracji.

Poniżej zamieszczamy  wzór  wypowiedzenia umowy, który można odebrać również w Urzędzie Gminy w Budziszewicach pokój nr 7 oraz na spotkaniach informacyjnych, które do końca marca 2013r. odbędą się we wszystkich sołectwach gminy.

                                                                                                                       Wójt Gminy
                                                                                                                  (-) Marian Holak

WZÓR WYPOWIEDZENIA UMOWY

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
poniedziałek, 18 marca 2013 12:39

Naziemna telefonia cyfrowa 1

PLAKAT

CZYTAJ WIĘCEJ

 
Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 06 marca 2013 15:22

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadania publicznego
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Budziszewice


Czytaj treść dokumentu

 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 26 lutego 2013 08:54

Zaproszenie na XXI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Budziszewice,
która odbędzie się w dniu 28 lutego 2013 roku /czwartek/
o godzinie 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy.


Czytaj całą treść zaproszenia

 
Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 08 lutego 2013 14:09

Ogłoszenie Wójta Gminy Budziszewice z dnia 8 lutego 2013 r.
w sprawie zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej
w celu opiniowania ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego nr Ob.524.1.2013

Czytaj treść ogłoszenia

 
Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
poniedziałek, 04 lutego 2013 15:54

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Budziszewice

Czytaj całe ogłoszenie

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 22 stycznia 2013 10:48
Rwna_szanse
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza "Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2013" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem konkursu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.

O dotacje do 40.000,00 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2013 roku a 30 listopada 2014 roku (prowadzone ze stałą, minimum 25-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozy środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikuje się część wnioskujących) organizacje przygotują projekty. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie konkursu mija 8 marca 2013 roku o godzinie 24.00.

W przypadku pytań kontakt pod adresem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie (22) 826 10 16.
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 13