n w    w w w w

Bezpieczeństwo ludności
PDF Drukuj Email
 
PDF Drukuj Email
 
PDF Drukuj Email
 
PDF Drukuj Email
 
PDF Drukuj Email
 
PDF Drukuj Email
 
PDF Drukuj Email
 
PDF Drukuj Email
 
PDF Drukuj Email
 
PDF Drukuj Email
 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 02 sierpnia 2017 12:38

 Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa


KMZB

 
Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 27 grudnia 2016 10:49

Ochrona ludności - INFORMATOR         Treść informacji w formacie PDF

 
Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 05 grudnia 2014 14:07

SBN

 

 


 

 

 
Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 11 lutego 2014 15:20


Chrońmy dane dotyczące naszej tożsamości


dowód osobisty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nikt nie może zatrzymać dowodu osobistego, chyba że możliwość taka została uregulowana w sposób wyraźny. Oznacza to w szczególności, iż nieuprawnione jest żądanie przez przedsiębiorcę dowodu osobistego klienta ,,pod zastaw”. Sytuacja ta wiąże się bowiem z dużym ryzykiem wykorzystania danych zawartych w dokumencie tożsamości klienta do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane zostały wykorzystane.
Ponadto należy wskazać na sposób postępowania w przypadku utraty dowodu osobistego, a w szczególności na obowiązek niezwłocznego zgłoszenia utraty w dowolnym organie gminy, zaś w przypadku, gdy do utraty doszło za granicą - w urzędzie konsularnym. Spowoduje to natychmiastowe unieważnienie dokumentu w systemie informatycznym, co gwarantuje posiadaczowi dokumentu, iż nie zostanie obciążony konsekwencjami nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę. Fakt utraty dowodu osobistego należy również zgłosić do dowolnego banku. Zostanie on odnotowany w systemie informatycznym, do którego dostęp posiadają wszystkie banki, co uniemożliwi zaciągnięcie zobowiązania finansowego z wykorzystaniem danych osoby, która utraciła dowód osobisty.

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
czwartek, 05 czerwca 2014 10:23

Poradniki dotyczące postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń

Wypadek lub inne zagrożenie
czytaj
Działania związane z powodzią czytaj
W trakcie powodzi czytaj
Burze i nawałnice czytaj

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   

Regionalny System Ostrzegania (RSO)

Informujemy, że Minister Administracji i Cyfryzacji Andrzej Halicki
oraz prezes zarządu Telewizji Polskiej SA Juliusz Braun, podpisali dwuletnią umowę, dzięki której wprowadzony zostanie Regionalny System Ostrzegania (RSO). Dzięki systemowi każda osoba posiadająca telefon komórkowy czy oglądająca telewizję publiczną będzie powiadomiona o potencjalnych zagrożeniach i klęskach żywiołowych.
Więcej informacji zawiera komunikat MAiC, dostępny pod adresem:

http://www.lodzkie.eu/page/125,aktualnosci.html?id=5364 oraz https://mac.gov.pl/aktualnosci/regionalny-system-ostrzegania-od-1-stycznia-2015-r-informacje-o-zagrozeniach-w-aplikacji

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 05 listopada 2014 09:31

Materiały dotyczące epidemii wirusa EBOLA

Od lutego 2014 r. występują zachorowania na gorączkę krwotoczną EBOLA w państwach Afryki Zachodniej oraz Demokratycznej Republice Kongo.
Początek choroby jest nagły i charakteryzuje się objawami grypopodobnymi.

W przypadku:

1. Wystąpienia takich objawów jak:
gorączka powyżej 38,5C, bóle mięsni, osłabienie, ból głowy i gardła, wysypka, wymioty, biegunka lub krwawienia w okresie 3 tygodni od powrotu z podróży,
lub
2. Kontaktu w trakcie pobytu w krajach Afryki Zachodniej:
- z chorą osobą lub ciałem osoby zmarłej w wyniku tej choroby
lub
- chorym lub padłym dzikim zwierzęciem

należy pozostać w domu oraz niezwłocznie skontaktować się z numerem 999 lub 112, poinformować o przebytej podróży i postępować zgodnie ze wskazówkami dyspozytora.

Więcej informacji zanajduje się na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod adresem: http://lodzkie.eu/page/3544 
Wykaz telefonów do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych
Zaktualizowany wykaz ośrodków wiodących, przewidzianych do leczenia osób podejrzanych o zarażenie wirusem EBOLA

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
czwartek, 03 kwietnia 2014 10:28

 Informacja o obowiązku oznakowania budynków

Stosownie do pisma Wojewody Łódzkiego - Jolanty Chełmińskiej znak: ZK-III.6310.167.2013 z dnia 19.03.2014 r. Wójt Gminy Budziszewice uprzejmie informuje, iż w celu usprawnienia czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia a tym samym szybsze uruchomienie pomocy poszkodowanemu konieczne jest właściwe oznakowanie budynków.

Czytaj więcej.

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 08 stycznia 2013 09:04

metanol

Bez_tytuu